Niedra Aīda

1899 - 1972

Niedra Aīda
Aīda Niedra (1899–1972) – rakstniece. Rakstniecībā debitējusi 1920. gadā kā dzejniece. Dzejas krājumi apliecina vitālu, ar Latvijas dabu saistītu poētisku skatījumu un spilgtu sievietes pārdzīvojumu un iekšējo pasauli. Prozas darbos pozitīvisma, impresionisma un ekspresionisma iezīmēs, laikmetīgi motīvi, spilgti dzimtās Tirzas puses dabas un cilvēku likteņu tēlojumi. 1944. gada rudenī devās bēgļu …
literatura.lv Wikidata

Darbi

Anna Dzilna

Ciema spīgana

Cilvēks ar zelta acīm

Grēka ābols

Pie Azandas upes

Piektais bauslis

Rūžu Kristīne

Salna

Sarkanā vāze

Sieva

Ugunī

Vīndedze

Skaita...

Lejupielādēt 1000 biežāk lietoto vārdu sarakstu